Certified Data Management Professional

Advanced

Logo ontwerp

Certified Professional Level (CDMP)

Een populaire, gevleugelde uitspraak is: data is het nieuwe olie. Wat ons bretreft is water een betere metafoor dan olie: water is van levensbelang voor mensen en data is van levensbelang voor organisaties.


Datamanagement is de discipline die zich bezig houdt met het managen van data als een asset: voldoende grip op data om deze voor waardecreatie in te kunnen zetten. De Data Management Association (DAMA) is wereldwijd de grootste vakorganisatie op dit gebied. De Data Management Body of Knowledge (DMBOK) is hun belangrijkste publicatie. Hierin wordt het speelveld van datamanagement ingedeeld naar een aantal functionele gebieden. Elk van deze gebieden is zeer uitgebreid beschreven. Hiermee ontstaat een best practice referentiemodel voor organisaties die met datamanagement aan de slag gaan.


Het Certified Data Management (CDMP) programma is erop gericht om professionals te certificeren op het gebied van data management.De basis hiervoor is het aanlerenvan het begrippekader uit de DMBOK. Hiermee wordt communicatie over data-management gestroomlijnd wat de implementatie ervan bevordert.

Deze training wordt door Strategy Alliance en/of diens associates verzorgd.

Voor wie

Het Certified Data Management (CDMP) programma is erop gericht om professionals te certificeren op het gebied van data management. De basis hiervoor is het aanleren van het begrippenkader uit de DMBOK. Hiermee wordt communicatie over data-management gestroomlijnd wat de implementatie ervan bevordert.

De Aanpak

In deze training komen alle functionele gebieden van ‘het DMBOK wiel’ aan de orde. De training kan zowel fysiek als online worden verzorgd. In combinatie met het bestuderen van ons boek ben je optimaal voorbereid op het examen.

Inhoud

De DMBOK biedt een uitgebreide, theoretische kapstok voor het data-management vakgebied. Als aan vulling hierop hebben we een eigen boek op de markt gebracht. Hierin wordt de theorie samengevat en geven we een doorkijkje naar de praktijk. Daarmee komt de theorie tot leven en ontstaat een goed beeld van de toegevoegde waarde van dit mooie vak.


We geloven sterk in de waarde van certificering op een standaard aanpak. Samen met onze partner &More hebben we een tweedaagse cursus ontwikkeld die voorbereid op het CDMP examen.

Voorkennis

Professionals die actief bezig zijn met data in hun dagelijks werk, maar nog geen expert zijn op het vlak van datamanagement.

Studiemateriaal

De cursus wordt met gebruik van o.a. online collaboratie tools (Miro, MS Powerpoint) verzorgt. Na de training worden (digitale) handouts van het cursusmateriaal verstrekt.

Certificering

Na afronden van de (online) training ontvangt elke participant een digitaal certificaat van deelname. Ondertekent door de manager van Strategy Alliance Academy en de workshop trainers/facilitators.

Kosten

Trainingskosten: 

€ 800,-

Trainingsmateriaal: 

€ 0,-

Kosten totaal:

€ 800,-

Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Aanmelden

Voor aanmelden vragen we u contact op te nemen met Els Kraft van ons Academy Team via +31(0)850220040.


Of stuur een email naar: academy@strategy-alliance.com. We nemen binnen één werkdag contact met u op.