Data Management

Data Management, A gentle introduction.

Data wordt door steeds meer organisaties gezien als een van de belangrijkste assets. Het inzicht dat hieraan ten grondslag ligt is: als processen de motor van de organisatie zijn dan is data de brandstof. Datamanagement is de discipline die zich bezig houdt met het managen van data als een asset. Hierbij horen twee aspecten: (1) het verkrijgen van grip op het datalandschap, en (2) het creëren van waarde met data. Het is vooral een praktische discipline waar business en IT aspecten bij elkaar komen.

Deze training wordt door Strategy Alliance en/of diens associates verzorgd.

Voor wie

De training richt zich op professionals die actief bezig zijn met data in hun dagelijks werk, maar nog geen expert zijn op het vlak van datamanagement. De training zit op het snijvlak tussen de business en IT. Daarnaast mikt de training ook op het snijvlak tussen het strategische, tactische, en operationele vlak. Met andere woorden, we blijven weg van de pure strategische uitdagingen en de dagdagelijkse beslommeringen van business- en IT-professionals. De training is industrie-agnostisch en is dus relevant voor professionals uit allerlei branches zoals Overheid, Finance, Telecom, etcetera.

De Aanpak

In deze training wisselen theorie en praktijk elkaar af en wordt zoveel mogelijk interactief gewerkt. In aanvulling op de 4 korte live sessies van 2½-3 uur wordt van deelnemers gevraagd om in kleine groepen tussen de sessies door aan korte opdrachten te werken.

Inhoud

Sessie 1

 • Introductie

 • Begrippenkader

 • Data governance

Sessie 2 

 • Metadata

 • Datamodellering & -architectuur

 • Data integratie

Sessie 3

 • Referentiedata

 • Master data

 • Datakwaliteit

 • Databeveiliging

Sessie 4

 • BI & Big data

 • Ethiek & compliance

 • Rollen en verantwoordelijkheden

 • De business case voor datamanagement

 • Een roadmap voor datamanagement


Na afloop van de training: 

 • Heeft de deelnemer een goed beeld van de theorie achter datamanagement.

 • Begrijpt de deelnemer het samenspel tussen ‘grip op data’ en ‘waardecreatie met data’ en de praktische implicaties ervan. 

 • Heeft de deelnemer eerste handvatten om zelfstandig met datamanagement aan de slag te gaan.

 • Heeft de deelnemer een goed beeld van het samenspel van datamanagement met andere disciplines zoals (enterprise) architectuur, procesmanagement, en informatiebeveiliging.

Voorkennis

Professionals die actief bezig zijn met data in hun dagelijks werk, maar nog geen expert zijn op het vlak van datamanagement.

Studiemateriaal

De cursus wordt gegeven aan de hand van posters. Er worden handouts van de posters verstrekt. En een exemplaar van Data Management a gentle introduction (Bas van Gils).

Certificering

Na afronden van de online training ontvangt elke participant een digitaal certificaat van deelname. Ondertekent door de manager van Strategy Alliance Academy en de workshop trainers/facilitators.

Kosten

Trainingskosten: 

€ 1.150,-

Trainingsmateriaal: 

€ 0,-

Kosten totaal:

€ 1.150,-

Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Eerst volgende trainingdata

10 & 11 mei 2021

Start:

Eind:

Duur

2 dagen

Locatie

Utrecht, nader te bepalen

Aanmelden

Voor aanmelden vragen we u contact op te nemen met Els Kraft van ons Academy Team via +31(0)850220040.


Of stuur een email naar: academy@strategy-alliance.com. We nemen binnen 24 uur contact met u op.

Vanwege COVID-19 wordt de training online gegeven en wordt het cursusmateriaal digitaal verstrekt.

©2021 STRATEGY ALLIANCE